2022 bleek het jaar van de experimenten. Een tijd waarin ik heb uitgeprobeerd wat het betekent de overgang te maken van een op zichzelf staand beeld naar een illustratie, welke implicaties dit heeft voor de bladspiegel, de flow van een pagina, maar ook hoe dit nog explicieter verhalend moet zijn. 

Verder was het een ontdekkingstocht met andere technieken, nieuwe materialen.

Ik beleef de experimenten als een verrijking en tevens een bevestiging van mijn eigen handschrift, de verhalen die ik te vertellen heb en hoe ik dit wil vertellen, terwijl ik ondertussen nieuwe dingen leer.